Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

ABC o Split Payment

to myśl przewodnia spotkania we wtorek 03 lipca

inaugurującego cykl Mądra Izbowa Głowa