Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Aktualności

  XX Spotkanie Networkingowe

z cyklu Mądra Izbowa Głowa

 

odbyło się w środę 07 listopada

 

Temat przewodni: Zadbaj/my o siebie i swoją rodzinę

* * *