Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Młody Przedsiębiorca

VIII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona

VIII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona.
Regulamin przesłany do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

  Zgłoszenia udziału otrzymaliśmy z następujących szkół:
 1. Zespół Szkół NR 1 w Ciechanowie
 2. Zespół Szkół NR 2 w Ciechanowie
 3. Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
 4. Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku
 5. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Gołotczyźnie
 6. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
 7. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie
 8. Zespół szkół Nr 4 w Mławie
 9. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku
 10. Zespół Szkół w Raciążu
 11. Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku
 12. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Golądkowie
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej

Regulamin IX edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

 1. Organizator konkursu – Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, przy udziale Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 2. Patronat medialny – Gazeta Finansowa, Katolickie Radio Ciechanów, EXTRA Ciechanów, Ciechanowonline.pl
 3. Konkurs ma na celu przygotowanie młodzieży, która chciałaby w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą, do właściwego projektowania własnych pomysłów i pisania projektów, które mogłyby posłużyć np. w aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich. Udział w konkursie jest doskonałą okazją do zastosowania w praktyce wiedzy nabytej na lekcjach Podstawy Przedsiębiorczości.
 4. Uczestnicy - uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i żuromińskiego.
 5. Zasady uczestnictwa:
  • Uczestnicy składają projekt przedsiębiorstwa, które chcieliby uruchomić. Projekt powinien zawierać: nazwę, formę prawną, gdzie firma zostanie zarejestrowana, zakres działalności, siedziba, teren działania oraz stosowne załączniki, w tym obowiązkowo biznesplan i właściwe dokumenty rejestrowe....
  • Prace tylko indywidualne.
   Prace składane w formie papierowej i na CD, anonimowo pod przybranym pseudonimem - nickem wraz z zaklejoną kopertą (z tym samym nickem) zawierającą imię i nazwisko autora projektu, klasę i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.
 6. Terminarz:
  październik/listopad 2011 r. – ogłoszenie konkursu,
  do 15 listopada 2011 r. – szkoły przesyłają do MIG zgłoszenie udziału w konkursie
  (decyduje data stempla pocztowego)
  listopad-grudzień 2011 r. – ETAP SZKOLNY: uczniowie składają projekty do SKK
  styczeń 2012 r. - ocena złożonych projektów przez Szkolne Komisje Konkursowe
  do 15 stycznia 2012 r. – szkoły przesyłają 3 najlepsze projekty do MIG (zespoły szkół przesyłają 3 projekty z każdego typu szkoły) wraz z protokołem Komisji Szkolnej.
  luty 2012 r. Komisja Konkursowa wyłoni dziesięć najlepszych projektów a ich pomysłodawcy zostaną zaproszeni do II etapu. W czasie pracy KK projekty zostaną ocenione pod względem: zawartości i prawdopodobieństwa powodzenia (od 1 do 10 pkt) oraz oprawy zewnętrznej projektu (w skali od 1 do 5).
  II etap polegał będzie na ustnej obronie swojego pomysłu przed Komisją Konkursową. Projektodawca będzie musiał przekonać członków komisji, że jego pomysł jest najlepszy i mógłby bezpiecznie zostać zrealizowany w praktyce.
  Decydować będą: prezentacja projektu i obrona pomysłu, znajomość procedur rejestracyjnych, pomysł na sfinansowanie w skali od 1 do 10 i inne uznane za ważne przesłanki przez Członków Komisji- w skali 1-5. O kolejności miejsc zadecyduje suma punktów otrzymanych w etapie I i II finału.
  marzec 2012 r. – ogłoszenie wyników IX edycji w czasie uroczystego podsumowania.
 7. Autorzy najlepszych projektów otrzymają atrakcyjne nagrody.

ciechanowonlineextraciechanowkrcgazetafinansowa

Podsumowanie VII edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

08 kwietnia 2010 r.
odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji
konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
w czasie którego ogłosiliśmy wyniki
i wręczyliśmy – jak zwykle – cenne i atrakcyjne nagrody.

mp57mp56mp55mp54mp58

I miejsce

mp53

Monika Trzeciakiewicz z ZS nr 2 w Ciechanowie za projekt „EMA” (studio fotograficzne)
otrzymała nowoczesny laptop/ BGŻ S.A. Oddział w Ciechanowie

II miejsce
Bartosz Moczulak z ZS nr 3 w Ciechanowie za projekt "AllCar" (zakład napraw samochodowych)
Promesa studiów (bezpłatny I semestr) na kierunku administracja, informatyka lub zarządzanie - z możliwością zamiany na nagrodę rzeczową wartości 1.000,00 zł/ Wyższa Szkoła Menadżerskaw Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie

III miejsce
Dorota Nowaczewska z ZS w Raciążu za projekt „SWEET” (cukiernia)
Apple iPod touch/ INWESTPOL-MONTER s.c. Józef Drzewiecki, Roman Wojewnik

IV miejsce
Piotr Chyliński z ZS nr 2 w Ciechanowie za projekt „Euro-Krasnal” (przedszkole językowe)
Lokata w wys. 500,00 zł/ Bank Spółdzielczy w Płońsku

V miejsce
Justyna Kucharska z ZS w Raciążu za projekt „PiT” s.c. (usługi księgowe i pozyskiwanie funduszy unijnych)
Lokata w wys. 300,00 zł/ Bank Spółdzielczy w Płońsku


W Y R Ó Ż N I E N I A otrzymali:

 • Angelika Ewelina Palczewska z ZS nr 2 w Ciechanowie za projekt "Perfect Day" (doradztwo ślubne organizacja ślubów i wesel) - zestaw do masażu
 • Jakub Pawłowski z ZS w Ciechanowie za projekt „Świat w Zieleni” (biuro projektowo-usługowe) - okulary markowe
 • Angelina Dureńska z ZS w Raciążu za projekt„English JUNIOR” (szkoła języków obcych dla najmłodszych) - odtwarzacz MP3
 • Paulina Kucharska z Zs nr 4 w Mławie za projekt „EKO SKLEP” (sklep z żywnością ekologiczną) - portfel skórzany
 • Żaneta Lewandowska z ZSZ w Pułtusku za projekt: „ Smakosz” (kawiarnia) - słownik polsko-angielski, angielsko-polski i mini zestaw kosmetyków

Sponsorem głównym tegorocznej edycji konkursu był
Bank Gospodarki Żywnościowej S.A Oddział w Ciechanowie

bgz

  Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom:
 1. Wyższa Szkoła Menadżerska SIG w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie
 2. INWESTPOL-MONTER s.c. Józef Drzewiecki, Roman Wojewnik
 3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o. o.
 4. ACHTEL Sp. z o.o.
 5. Bank Spółdzielczy w Płońsku
 6. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 7. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o.
 8. F.H.U MARABUT Andrzej Jaszczołt
 9. Centrum Ogrodnicze MAGNOLIA Małgorzata Wądołowska
 10. Zakład Optyczny; Poradnia Okulistyczna OKO -Andrzej Bayer
 11. PPHU „PETR-BUD” S.C Agata i Krzysztof Petrykowscy
 12. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy - Krzysztof Ostromecki
 13. Usługi Remontowe, Instalacje Grzegorz Walczak
 14. TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ Oddział Regionalny w Ciechanowie
 15. DOMET Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak
 16. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 17. P.P.H.U „STOL-TRAK” Piotr Sarnowski
 18. Przedsiębiorstwo Wydawniczo-Poligraficzne „GRYF” S.A.
 19. Media Projekt Sp. z o.o. Wydawca Tygodnika „Extra Ciechanów”
 20. Kancelaria Doradztwa Gospodarczego Cieślak & Kordasiewicz
 21. Wydawnictwo BAUER Sp. z o.o. Sp. k Drukarnia w Ciechanowie

Wpłynęły 23 projekty

Ze szkół, które zgłosiły udział w VII edycji
konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
do oceny Komisji Konkursowej
wpłynęły 23 projekty
wyselekcjonowane na poziomie etapu szkolnego:

Szkoła etap szkolny Liczba projektów
Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie. Technikum nr. 1 bd Brak
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie:
II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Profilowane
Technikum nr 25
2
1
2
Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie 1 1
Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku 5 2
Zespół Szkół nr 2 w Mławie bd brak
Zespół Szkół nr 4 w Mławie 2 2
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 90 2
Zespól Szkół Ogólnokształcących w Płońsku 8 2
Zespół Szkół w Raciążu 7 5
Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku bd brak
Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku 10 3
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej bd brak
Liceum Ogólnokształcące w Żurominie 5 1
Razem = 152 23

VII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona

VII edycja konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA została ogłoszona.
Regulamin przesłany do szkół ponadgimnazjalnych powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.

  Zgłoszenia udziału otrzymaliśmy z następujących szkół:
 1. Zespół Szkół NR 1 w Ciechanowie
 2. Zespół Szkół NR 2 w Ciechanowie
 3. Zespół Szkół Nr 3 w Ciechanowie
 4. Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku
 5. I Liceum Ogólnokształcące w Mławie
 6. Zespół Szkół Nr 2 w Mławie
 7. Zespół szkół Nr 4 w Mławie
 8. Zespół Szkół Ogólnokształcących I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku
 9. Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku
 10. Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku
 11. Zespół Szkół w Raciążu
 12. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Zielonej
 13. Zespół Szkól Ponadgimnazjalnych w Żurominie.

Regulamin VII edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

 1. Organizator konkursu - Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie, przy udziale Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Ciechanowie
 2. Patronat medialny – Katolickie Radio Ciechanów, Tygodnik Ciechanowski
 3. Konkurs ma na celu przygotowanie młodzieży, która chciałaby w przyszłości prowadzić działalność gospodarczą, do właściwego projektowania własnych pomysłów i pisania projektów, które mogłyby posłużyć np. w aplikowaniu o środki finansowe z Funduszy Europejskich. Udział w konkursie będzie doskonałą okazją do zastosowania w praktyce wiedzy nabytej na lekcjach Podstawy Przedsiębiorczości.
 4. Uczestnicy - uczniowie szkół średnich z terenu powiatu ciechanowskiego, mławskiego, płońskiego, pułtuskiego i żuromińskiego.
 5. Zasady uczestnictwa:
  • Uczestnicy składają projekt przedsiębiorstwa, które chcieliby uruchomić. Projekt powinien zawierać: nazwę, formę prawną, gdzie firma zostanie zarejestrowana, zakres działalności, siedziba, teren działania oraz stosowne załączniki, w tym obowiązkowo biznesplan i dokumenty rejestrowe....
  • Prace tylko indywidualne.
   Prace składane w formie papierowej i na CD, anonimowo pod przybranym pseudonimem - nickem wraz z zaklejoną kopertą (z tym samym nickem) zawierającą imię i nazwisko autora projektu, klasę i nazwę szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna merytorycznego – nauczyciela podstaw przedsiębiorczości.
 6. Terminarz:
  wrzesień/październik 2009 r. – ogłoszenie konkursu,
  do 31 października 2009 r. – szkoły przesyłają do MIG zgłoszenie udziału w konkursie
  (decyduje data stempla pocztowego)
  listopad-grudzień 2009 r. – ETAP SZKOLNY: uczniowie składają projekty do SKK
  styczeń 2010 r. - ocena złożonych projektów przez szkolne komisje konkursowe 
  do 30 stycznia 2010 r. – szkoły przesyłają 3 najlepsze projekty do MIG (zespoły szkół przesyłają 3 projekty z każdego typu szkoły) wraz z protokołem Komisji Szkolnej. 
  luty 2010 r. Komisja Konkursowa wyłoni dziesięć najlepszych projektów a ich pomysłodawcy zostaną zaproszeni do II etapu. W czasie pracy KK projekty zostaną ocenione pod względem: zawartości i prawdopodobieństwa powodzenia (od 1 do 10 pkt) oraz oprawy zewnętrznej projektu (w skali od 1 do 5). 
  II etap polegał będzie na ustnej obronie swojego pomysłu przed Komisją Konkursową. Projektodawca będzie musiał przekonać członków komisji, że jego pomysł jest najlepszy i mógłby bezpiecznie zostać zrealizowany w praktyce.
  Decydować będą: prezentacja projektu i obrona pomysłu, znajomość procedur rejestracyjnych, pomysł na sfinansowanie w skali od 1 do 10 i inne uznane za ważne przesłanki przez Członków Komisji - w skali 1-5. O kolejności miejsc zadecyduje suma punktów otrzymanych w etapie I i II finału. 
  marzec 2010 r. – ogłoszenie wyników VII edycji w czasie uroczystego podsumowania.
 7. Autorzy najlepszych projektów otrzymają atrakcyjne nagrody.

krctc

Wpłynęły 22 projekty

Ze szkół biorących udział w VI edycji
konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
wpłynęły do oceny Komisji Konkursowej
22 projekty
wyselekcjonowane na poziomie etapu szkolnego

SzkołaLiczba
projektów
Zespół Szkół nr 1 w Ciechanowie, Technikum nr. 12
Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie:
II Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Profilowane
Technikum nr 2
7
3
1
3
Zespół Szkół nr 3 w Ciechanowie brak
Liceum Ogólnokształcące w Glinojecku1
Zespół Szkół Rolniczych w Golądkowie brak
Zespół Szkół nr 4 w Mławie1
I Liceum Ogólnokształcące w Mławie 3
Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku2
Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku2
Zespół Szkół w Raciążu3
Liceum Ogólnokształcące w Żurominie1

Podsumowanie VI edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

24 marca 2009 r.
w czasie konferencji

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ POMYSŁEM NA ŻYCIE

ogłosiliśmy wyniki VI edycji
konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA
i wręczyliśmy – jak zwykle – cenne i atrakcyjne nagrody.

mp50mp52

I miejsce

mp51

Karolina Płocharska z I LO w Mławie za projekt „BaBy” (Prywatna Szkoła Rodzenia)
otrzymała wysokiej klasy kamerę video

II miejsce
Piotr Chyliński z ZS nr 2 w Ciechanowie za projekt „ Dachy-MON” (usługi dekarskie)
Promesa studiów (bezpłatny I semestr) – w Wyższej Szkole Menadżerskiej SIG w Warszawie Wydział Zarządzania w Ciechanowie na kierunku informatyka lub zarządzanie i marketing - z możliwością zamiany na nagrodę rzeczową wartości 1.000,00 zł

III miejsce
Paulina Bruździak z I LO z Mławy za projekt „Glamour”(salon projektowania i szycia ubrań)
Markowy mobilny odtwarzacz DVD

IV miejsce
Kinga Kaliszewska z ZS nr 2 Ciechanów za projekt „Centrum SPA” (Uzdrowisko SPA lecznica wstydliwych dolegliwości z holistycznym podejściem do każdego człowieka)
Lokata w wys. 500,00 zł

V miejsce
Emilia Kieglerska z I LO z Mławy za projekt za projekt „DANCE FACTORY”(Szkoła Tańca )
Lokata w wys. 300,00 zł / BS w Płońsku

Laureaci otrzymali również bilety wstępu do KRAINY WESTERNU

  W Y R Ó Ż N I E N I A otrzymali:
 • Ilona Pakulska z ZS nr 4 w Mławie za projekt „EPITAFIUM” (opieka nad grobami) - markowy aparat telefoniczny
 • Piotr Krakowski z ZS w Raciążu za projekt „WODOREK”Sp.z o.o.(stacja wodorowa , restauracja) - tuner telewizyjny do komputera
 • Agnieszka Materska z LO w Żurominie za projekt„HAPPY-OLD” sp.z o.o. (ośodek. rekr.-wyp.dla osób starszych) - elektroniczny słownik 4 językowy
 • Artur Klonowski z ZS w Raciążu za projekt „DELLISS” (usługi rozrywkowe) - aparat fotograficzny
 • Mateusz Wiśniewski z ZS w Raciążu za projekt: „ WiatrakPol Sp.j” (elektrownie wiatrowe) - kalkulator wielofunkcyjny z zestawem piśmiennym/ INTUR E i K Ostromeccy


Dla wszystkich finalistów Oddział 1 w Ciechanowie PKO Bank Polski ufundował MP3 a Rektor AH w Pułtusku bezpłatne 3 semestry nauki w Akademii na dowolnym kierunku, dla finalistów, którzy podejmą studia na tej uczelni.


Sponsorem głównym tegorocznej edycji konkursu był
PKO Bank Polski SA
Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

pko

  Serdecznie dziękujemy wszystkim sponsorom:
 1. Wyższa Szkoła Menadżerska SIG w Warszawie, Wydział Zarządzania w Ciechanowie
 2. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 3. Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku
 4. Bank Spółdzielczy w Płońsku
 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Ciechanowie Sp. z o. o.
 6. PPHU „PETR-BUD” S.C Agata i Krzysztof Petrykowscy
 7. KONPAL - Roman Mikołajski i Grzegorz Mikołajski s.j.
 8. PKO BP S.A. Oddział 1 w Ciechanowie
 9. Systemy Zabezpieczeń Biuro Wywiadu Gospodarczego- Tadeusz Jasiński
 10. ACHTEL Sp. z o. o.
 11. F-H-U MARABUT
 12. PHUW INTUR E. i K. Ostromeccy - Krzysztof Ostromecki
 13. DOMET Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak
 14. Zakład Optyczny; Poradnia Okulistyczna OKO - Andrzej Bayer
 15. Centrum Handlowe PANORAMA
 16. MARCONI
 17. KRAINA WESTERNU Sarnowa Góra Sp. z o. o.

Podsumowanie V edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

13 marca 2008r.
odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom
V edycji konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA.

Pierwsze miejsce i główną nagrodę (markowy laptop), ufundowaną przez firmę WITZENMANN POLSKA Sp. z o.o. otrzymała Natalia Czerwińska z ZS nr 4 w Mławie za projekt „WIERZBINKA” (uprawa wierzby energetycznej).

Lista laureatów:

I miejsce - Natalia Czerwińska - Zespół Szkół nr 4, kl. III L, Mława
II miejsce - Adam Chełchowski - Zespół Szkół nr 2, II LP kl. III A, Ciechanów
III miejsce - Joanna Chmielińska - I Liceum Ogólnokształcące kl. III, Mława
IV miejsce - Daniel Pawelec - Zespół Szkół nr 1, IV Technikum kl. IV TE, Ciechanów
V miejsce - Martyna Miałka - I Liceum Ogólnokształcące kl. III g, Mława

mp40mp41mp42mp43mp44mp45mp46mp47mp48mp49

Podsumowanie IV edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

21 marca 2007 r.
odbyło się uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom
IV edycji konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA

mp24mp25mp26mp27mp28mp29

LAUREATKĄ IV EDYCJI ZOSTAŁA

I miejsce - Izabela Cienkus z I LO w Mławie
- otrzymała Indeks otwarty PWSZ oraz Telewizor 29"

mp32mp37

II miejsce - Adam Chełchowski z ZS nr 2 w Ciechanowie
- otrzymał Indeks otwarty PWSZ oraz Wieżę stereo

mp33

III miejsce - Jakub Piotrowicz z LO w Żurominie
- otrzymał Indeks otwarty PWSZ oraz Promesę studiów (bezpłatny I rok) w Wyższej Szkole Menadżerskiej SIG w Warszawie Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie z możliwością zamiany na nagrodę rzeczową wartości 1.000,00 zł

mp35

WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI

Paulina Antczak z ZS nr 2 w Ciechanowie

mp30

Mateusz Pszczółkowski z ZS nr 2 w Ciechanowie

mp38

Justyna Mańkowska z ZSO w Płońsku

mp36

Wojciech Supko z LO w Żurominie

mp34

Joanna Olewniczak z ZS nr 2 w Ciechanowie

mp39

oraz
Grzegorz Kapela z LO w Żurominie
Małgorzata Wołowska z ZS nr 4 w Mławie

II etap, IV edycji konkursu Młody Przedsiębiorca

13 marca 2007 r. odbył się II etap, IV edycji konkursu Młody Przedsiębiorca
10 autorów najlepszych prac broniło swoje projekty przed Komisją Konkursową

Komisja Konkursowa w lutym oceniła projekty uznane za najlepsze przez Szkolne Komisje Konkursowe.

  Komisja pracuje w składzie:
 1. inż. Wojciech Marciniak (MIG) - Przewodniczący
 2. mgr Danuta Drzewiecka (MIG) - Sekretarz
 3. mgr Ewa Grabowska (Delegatura Kuratorium Oświaty) - członek
 4. dr Robert Rudziński (PWSZ) - członek
 5. mgr Ewa Szwejkowska (BGŻ) - członek

1 marca 2007 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej celem wyłonienia autorów 10 projektów, które otrzymały najwięcej punktów i będą uczestnikami II etapu/obrony ustnej.

mp22mp23

Do IV edycji konkursu MŁODY PRZEDSIĘBIORCA przystąpiło 9 szkół,
szkolne komisje oceniły w sumie 80 projektów i przesłały do oceny najlepsze:

 • Zespół Szkół nr 2 w Ciechanowie - 6 projektów
 • I Liceum Ogólkoształcące w Mławie - 1 projekt
 • Zespół Szkół nr 4 w Mławie - 1 projekt
 • I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku - 1 projekt
 • Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku - 2 projekty
 • Zespół Szkół Zawodowych w Pułtusku - 3 projekty
 • Liceum Ogólnokształcące w Żurominie - 4 projekty
 • Zespół Szkół im. A. Świętochowskiego w Gołotczyźnie - brak
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Żurominie - brak

W lutym Komisja Konkursowa dokona oceny przesłanych 18 projektów i wybierze 10 najlepszych, których autorzy zostaną zaproszeni do II etapu tj. obrony ustnej.

Podsumowanie III edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

22 marca 2006 r. w auli PWSZ odbyło się uroczyste podsumowanie III edycji Konkursu MŁODY PRZEDIĘBIORCA.

mp06mp07mp08mp09mp18

Wszyscy uczestnicy otrzymali upominki

mp13mp17

Wyróżnienia rzeczowe wręczali sponsorzy

mp15mp12

V miejsce - Olga Zielińska z ZS nr 1 w Ciechanowie

mp19

IV miejsce - Elżbieta Derecka z ZSO w Płońsku

mp16

III miejsce - Dawid Zieliński z LO w Żurominie

mp20

II miejsce - Paweł Komorowski z ZS nr 3 w Ciechanowie

mp11

Laureatka Beata Budnicka odbiera indeks otwarty PWSZ

mp10

Laureatka Beata Budnicka odbiera nagrodę finansową PKO BP SA Centrum Korporacyjne w Ciechanowie

mp14

Laureatka Beata Budnicka odbiera uznanie Prezesa MIG

mp21

  Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli w organizacji III edycji konkursu „Młody Przedsiębiorca”
 • Bank Gospodarki Żywnościowej Oddział w Ciechanowie
 • Bank Spółdzielczy w Płońsku
 • Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska
 • DELITISSUE Sp. z o.o.
 • DOMET Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak
 • FARBEX Krzysztof Tarkowski i Wspólnicy Sp. j.
 • KONPAL Roman Mikołajski i Grzegorz Mikołajski Sp. j.
 • F.H.U. MARABUT Andrzej Jaszczołt
 • Hurtownia Art. Szkolnych i Biurowych PAPIRUS Maria Żukowska
 • Przedsiębiorstwo MarPrex Sp. z o.o.
 • II Regionalny Oddział Korporacyjny PKO BP S.A. Centrum Korporacyjne w Ciechanowie
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Wernicki, Przybyłowski Fabryka Frontów SŁAWPOL Sp.j.
 • PHU „STRZELECKI” Sp. z o.o.
 • Wydawnictwo BAUER Sp. z o.o., Sp.k.
 • Wyższa Szkoła Menedżerska SIG w Warszawie. Wydział Zamiejscowy w Ciechanowie
 • Zakład Optyczny Andrzej Bayer
 • Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Patroni medialni: Katolickie Radio Ciechanów i Tygodnik Ciechanowski

Podsumowanie II edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA”

23 marca 2005 r. w sali Starostwa Powiatowego w Ciechanowie odbyło się uroczyste podsumowanie II edycji konkursu „MŁODY PRZEDSIĘBIORCA” Na konkurs wpłynęło 55 biznesplanów z 15 szkół z terenu byłego województwa ciechanowskiego (powiat ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński)

mp01mp02mp03mp04mp05

  Dziękujemy serdecznie wszystkim, którzy pomogli w organizacji II edycji konkursu „Młody Przedsiębiorca”
 • SPONSOR GŁÓWNY - Bank Spółdzielczy w Ciechanowie
 • Wydawnictwo BAUER Sp. z o.o., Sp. k.
 • Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie
 • Ciechanowska Spółdzielnia Mleczarska
 • „CONCORDIA” Sp. z o.o. Biuro Usług Turystycznych
 • „DOMET” Jolanta Chmielewska-Burak, Piotr Burak
 • Firma Handlowa „ELEKTRON” S.J. M. Bujakowski, J. Grudziński, J. Grzybowski
 • „FARBEX” K. Tarkowski i Wspólnicy Sp. j.
 • Zakład Produkcyjno-Handlowy „FOLPAK” sp. j. Maria i Kazimierz Małaczewscy
 • Zakład Poligraficzny „GRAF-DRUK” Zbigniew Milewski
 • „INTEKO” Sp. j. K. Tromska J. Nowacki
 • „KONPAL” Roman Mikołajski i Grzegorz Mikołajski Spółka Jawna
 • Kuratorium Oświaty Delegatura w Ciechanowie
 • F. H. U. „MARABUT”
 • Przedsiębiorstwo MarPrex Sp. z o.o.
 • METAL-PLAST Zakład Usługowo-Handlowy Henryk Goryszewski
 • Centrum Handlowe „PANORAMA” Małgorzata Grzybowska
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie
 • Biuro Usług Reklamy i Marketingu „PROMOCJA”
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • Starosta Ciechanowski – Sławomir Morawski
 • PHU „STRZELECKI” Sp. z o.o.
 • ZAKŁAD OPTYCZNY Andrzej Bayer
 • Fabryka Narzędzi „FANAR” S.A.

Patroni medialni: Katolickie Radio Ciechanów i Tygodnik Ciechanowski