Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Oferty inne

Mediatorzy MIG

Przy naszej Izbie działają mediatorzy, wpisani na listę Sądu Okręgowego w Płocku, pod

 

poz. 55  
 
 Danuta Drzewiecka  

 

uprawnieni do przeprowadzania mediacji w sprawach:

  • cywilnych,
  • rodzinnych,
  • gospodarczych