Get Adobe Flash player
Mazowiecka Izba Gospodarcza jest instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, pod numerem ewidencyjnym 2.14/00088/2008

Rada

Prezydium Rady MIG

Andrzej BAYER - Prezes

Krzysztof OSTROMECKI - Wiceprezes

 

Katarzyna TROMSKA - Sekretarz

Robert MALINOWSKI - Skarbnik

 

 

Członkowie Rady MIG

Bożena Irena BUDŻAK

Elżbieta MILEWSKA

Adam OLSZEWSKI

Kazimierz OLSZEWSKI

 

 

Komisja Rewizyjna MIG

Hanna FEDEROWICZ - Przewodnicząca

Piotr HUMIĘCKI

Wiesław Jan KIWIT

 

Dyrektor MIG

Danuta DRZEWIECKA