O nas

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie jest dobrowolną organizacją reprezentującą interesy zrzeszonych w niej podmiotów gospodarczych.

Członkami Izby mogą być przedsiębiorcy wpisani do stosownych ewidencji i rejestrów zgodnie z obowiązującym prawem o działalności gospodarczej oraz prowadzący działalność gospodarczą na terenie działania Izby, bez względu na formę organizacyjną, z wyjątkiem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jako uboczne zajęcie zarobkowe.

Siedzibą Izby jest Ciechanów, a terenem działania od 1 stycznia 1999 roku województwo mazowieckie. Mazowiecka Izba Gospodarcza powstała 7 maja 1991 roku.

Od 1993 roku należymy do Krajowej Izby Gospodarczej, mamy swoich przedstawicieli w jej władzach. W 2005 roku byliśmy inicjatorami powołania Forum Izb Gospodarczych województwa mazowieckiego.

Jesteśmy też instytucją szkoleniową, wpisaną do rejestru Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Prezydium Rady

Komisja Rewizyjna

Krzysztof Ostromecki - Prezes

Andrzej Bayer - Przewodniczący

Adam Olszewski - Wiceprezes

Hanna Federowicz

Katarzyna Tromska - Sekretarz

Piotr Humięcki

Robert Malinowski - Skarbnik

Członkowie Rady

Dyrektor MIG

Dorota Macioch-Kowalska
Patryk Nieznański
Piotr Pszczółkowski

Danuta Drzewiecka

Informacje

 • o targach, wystawach i misjach gospodarczych
 • nt. aktualnych przepisów prawnych
 • wyszukujemy i przesyłamy informacje handlowe
 • przekazujemy oferty biznesowe napływające z ambasad, innych izb itp.
 • rozpowszechniamy oferty kooperacyjne i poszukujemy partnerów krajowych i zagranicznych (dostawców/odbiorców)
 • udzielamy informacji o uregulowaniach w zakresie rejestrowania i prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami Polski. 
 • Drogą elektroniczną otrzymacie Państwo dwa tygodniki-newslettery:
 • w poniedziałki InfoMIG z ważnymi informacjami gospodarczymi dla msp,
 • w czwartki InfoMIG z § z najważniejszymi przepisami prawnymi i zmianami obowiązujących przepisów

Doradztwo i szkolenia

 • porad księgowych
 • spraw informatycznych
 • spraw BHP
 • doradztwa biznesowego
 • tematycznych – bezpłatnie
 • specjalistycznych – po cenach bardzo preferencyjnych, często symbolicznych
 • przy Izbie działa Zespół ds. Funduszy Unijnych EUROpomoc
 • prowadzimy NEGOCJACJE w imieniu zleceniodawcy oraz MEDIACJE pomiędzy firmami/instytucjami w sprawach spornych bądź kłopotliwych
 • podejmujemy interwencje w imieniu członków w różnego rodzaju urzędach i instytucjach
 • prowadzimy Bank zasobów kadrowych oraz ofert materialnych i niematerialnych
 • dysponujemy sprzętem nagłaśniającym, audio-wizualnym i nowoczesnymi urządzeniami biurowymi 
 
 

Promocja

 • korzystając z izbowych wydawnictw i kontaktów oraz innych nośników promocyjno-reklamowych MIG
 • zamieszczając krótką wizytówkę firmy na stronie internetowej MIG
 • rozsyłając ulotki reklamowe/ofertowe w korespondencji wysyłanej do członków i sympatyków MIG

Zachęcamy zawsze członków do korzystania z usług firm zrzeszonych w Izbie hołdując hasłu NASZE PIENIĄDZE w NASZYCH FIRMACH. W tym celu wprowadziliśmy IZBOWE KARTY RABATOWE, które otrzymali nie tylko właściciele zrzeszonych firm ale i ich pracownicy. MIGając kartami, nabywamy towary i usługi po specjalnych – niższych – cenach.

 

 

 

 

 

 

Naszą pasją jest Twój biznes

Zapytaj o warunki dołączenia do Izby już dziś

+ 48 502 277 787

Przejdź do paska narzędzi