Zapraszamy do Gry Miejskiej!

Szanowni Państwo,

Mazowiecka Izba Gospodarcza w Ciechanowie serdecznie zaprasza na przygodową i w pełni bezpieczną Grę Miejską „PRZEDSIĘBIORCZY Ciechanów MIGiem”. Grę organizujemy pod patronatem Krzysztofa Kosińskiego Prezydenta Miasta Ciechanów.

Ta wyjątkowa rozrywka odbędzie się 21 sierpnia 2021 roku na terenie miasta Ciechanów w godzinach 9.30-14.00, a będzie polegać na odnalezieniu dziesięciu firm członkowskich Mazowieckiej Izby Gospodarczej i wykonaniu na terenie każdej z nich jednego zadania stacjonarnego celem zebrania jak największej liczby punktów.

Drużyny mogą się składać od 2 do 5 osób; typująca instytucja/firma/organizacja może wystawić do udziału w grze tylko jedną drużynę.

Na zgłoszenia udziału czekamy do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 12.30; decydować będzie kolejność zgłoszeń gdyż limit drużyn wynosi piętnaście.

Załączony formularz zgłoszenia (verte) należy przesłać na adres: mazowieckaizbagospodarcza@gmail.com

W dniu 10 sierpnia zostanie Państwu przesłane- również drogą elektroniczną – potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz ze szczegółowym regulaminem gry.

Regulamin Gry Miejskiej

Klauzula Informacyjna

FORMULARZ W FORMACIE DOC

Zapraszamy do Gry Miejskiej!
Przejdź do paska narzędzi